Frictielassen opnieuw in de belangstelling.

Frictie lassen wekt nieuwe interesse

01/03/2018 - 16:45

Friction welding, lassen zonder toevoeging van lasmateriaal. Deze techniek wordt steeds interessanter merkt FPT Industries SpA FPT zet haar freemachines in als doornmanipulator voor het frictie lassen. Toepassingsgebieden: - Lucht - en ruimtevaart - Automobielindustrie voor de vervaardiging van gesloten batterijhuizen enz.

Frictielassen in de praktijk

Bekijk de video