Koelemulsie problemen? Stank, Olie, Schuim?

08/05/2020 - 13:03

Los ze op met een BEST-1 koelemulsiereiniger houd GELD over. Simpel en doeltreffend afkomen van olie schuim, bacterien en ander zwevend onrecht in uw koelemulsie. En 50% meer standtijd van uw koelemulsie als bonus. Bespaar 20% op uw verspaningskosten door onderhoud van uw koelsmeermiddel. Uw koelsmeermiddel moet steeds voor optimale bewerkingsomstandigheden zorgen. Om die belangrijke functie te langdurig te kunnen vervullen vereist koelemulsie onderhoud. Geen of gebrekkig onderhoud leidt tot te snelle vervanging en daarmee gepaard gaan de kosten

Koelemulsie problemen? Stank, Olie, Schuim? Koelemulsie problemen? Stank, Olie, Schuim? Koelemulsie problemen? Stank, Olie, Schuim? Koelemulsie problemen? Stank, Olie, Schuim?

Koelsmeermiddel zorgt voor:

1) Smering van het snijproces
2) Koelen van verspaningswarmte
3) Lossen en spoelen van de spanen
4) Standtijd van het snijgereedschap

Bedreigingen voor de koelemulsie:

1) Smeer- of leibaan olie
2) Antiroestmiddelen op of in de werkstukken
3) Fijn spaanstof en verbrandingsresten
4) Bacteriegroei, met stank tot gevolg

Kortom koelsmeerstof is zodanig belangrijk in uw verspaning dat onderhoud hiervan noodzakelijk is.

Een papierbandfilter of hogedruk catridgefilter zijn hierbij al belangrijke stappen.
Maar olieën en bacteriegroei, door de afgevoerde warmte aangevoerd, blijven hierdoor ongemoeid.

De BEST-1 koelsmeermiddel reiniger:

1) verwijdert olieën,
2) filtert overige zwevend vuil
3) bestrijdt bacterien met ozon en voorkomt zo stank en schimmel
4) meet optioneel de pH waarde om de standtijd van uw koelemulsie te bewaken.

Hiermee realiseert u:

1) 50% standtijd verlenging van uw koelemulsie
2) Ongewenste vervuiling van uw hoge drukfilter en uw binnenkoelingssysteem.
3) 15% standtijd verlenging van uw snijgereedschap door optimaal koelsmeermiddelgebruik
4) Geen stank en gezondheidsrisico´s voor u en uw medewerkers

Vraag een BEST-1 koelemulsie reiniger aan

Meer weten?